Liên kết web

CCN Tử Đà – An Đạo

DT đã quy hoạch (ha)

63

Vốn đầu tư (tỷ đồng)

-

Số dự án đầu tư

17

Diện tích đất công nghiệp đã giao (ha)

28,42

Tỷ lệ lấp đầy (%)

-

Ngành nghề sản xuất chủ yếu

Linh kiện điện tử, may mặc, bao bì

Chất thải rắn

-

Nước thải

300 m3/ngày đêm

Ghi chú

Trạm XLNT đã đi vào hoạt động

File đính kèm

Tải file 1

Gửi mail

Các cụm công nghiệp khác