Liên kết web

CCN thị trấn Yên Lập

DT đã quy hoạch (ha)

40

Vốn đầu tư (tỷ đồng)

134,14

Số dự án đầu tư

3

Diện tích đất công nghiệp đã giao (ha)

6,8

Tỷ lệ lấp đầy (%)

-

Ngành nghề sản xuất chủ yếu

May mặc, BVTV

Chất thải rắn

-

Nước thải

-

Ghi chú

Đang lập DA, phê duyệt thiết kế thi công trạm XLNT tập trung công suất 400 m3/ ngày đêm

File đính kèm

Tải file 1

Gửi mail

Các cụm công nghiệp khác