Liên kết web

CCN thị trấn Sông Thao

DT đã quy hoạch (ha)

45

Vốn đầu tư (tỷ đồng)

110

Số dự án đầu tư

4

Diện tích đất công nghiệp đã giao (ha)

17,42

Tỷ lệ lấp đầy (%)

51

Ngành nghề sản xuất chủ yếu

CB thực phẩm, VLXD, da giầy

Chất thải rắn

-

Nước thải

-

Ghi chú

Đang chấp thuận chủ trương DA đầu tư XDKD hạ tầng cho CTCP tư vấn XD&XL Phú Thọ

File đính kèm

Tải file 1

Gửi mail

Các cụm công nghiệp khác