Liên kết web

CCN Bạch Hạc

DT đã quy hoạch (ha)

79,29

Vốn đầu tư (tỷ đồng)

350

Số dự án đầu tư

10

Diện tích đất công nghiệp đã giao (ha)

50,89

Tỷ lệ lấp đầy (%)

81

Ngành nghề sản xuất chủ yếu

cơ khí, bao bì PP, PE, thép, vật liệu xây dựng

Chất thải rắn

không

Nước thải

Chưa đầu tư

Ghi chú

Đang lập dự án đầu tư xây dựng trạm XLNT tập trung 

File đính kèm

Tải file 1

Tải file 2

Tải file 3

Gửi mail

Các cụm công nghiệp khác